0

Erfgoedhuis doet meer dan bewaren

Oud-directeur Andries Ponsteen ging deze week metpensioen en draagt ’zijn’ Erfgoedhuis over aan de nieuwe bewindsvoerder Judith Tegelaers.

LEIDEN 08/09/15 – In zestien jaar bracht oud-directeur Andrie Ponsteen het Erfgoedhuis Zuid-Holland van een ‘verzuild erfgoedlandschap’naar een instituut dat verbindt en open is naar een breed cultuurminnend publiek.Sinds het eerste begin gaf Ponsteen leiding aan het Erfgoedhuis, dat in 1999 op initiatief van de provincie werd opgericht.Met als verantwoordelijkheid: het bewaren van erfgoed in de breedste zin van het woord.Monumenten, maar ook museumcollectie en geschiedenis van een stad bijvoorbeeld.

Het eerste kantoor stond in Leiden, aan de Garenmarkt in 1999.Al snel verruilde de stichting dit in 2001 voor het monumentale Rijnlandhuis aan de Breestraat. Maar ook dit pand werd in 2005 te klein, waarna de stichting verhuisde naar Delft. Ponsteen zorgde in die jaren voor verbinding. ,,Alle instituten rondom erfgoed opereerden daarvoor in zuiltjes’’, beschrijft Ponsteen. ,,Allerlei ’ontheemde clubs’sloten zich bij ons aan, kwamen onder het dak van het erfgoedhuis.’’

,,In het begin richtten we ons vooral op ondersteuning van iedereen die ’iets met erfgoed deed’’’, herinnert de oud-directeur zich. Scholen, musea, cursussen, kerken. Later veranderde die taak.Het uitvoeren van provinciaal beleid werd de belangrijkste opdracht. Dat provinciebeleid richt zich niet langer op het promoten van losse objecten of plekken, vertelt Judith Tegelaers.,,We benadrukken de samenhang tussen de objecten in ’erfgoedlijnen’. De gehele grens van het voormalig Romeinse rijk, de Limes, is één van die zeven lijnen. Andere voorbeelden zijn de route langs alle landgoederen gelegen op terpen of de Atlantikwall, die wordt gevormd door alle bunkers langs de kust. ,,We zorgen voor toerusting. Helpen erfgoed beleven, benutten en behouden’’, verduidelijkt ze…

Het hele verhaal is verschenen in het Leidsch Dagblad van 8 september 2015. Bekijk het hier. 

Tags: